Ga naar je profiel. Je ziet bovenaan een vervolgkeuzelijst met je locatie (stad of regio, land). Klik op dat veld en begin met het typen van de naam van de stad die je in je profiel wilt laten zien en kies de juiste stad uit de weergegeven opties.

Belangrijke notitie:

Je kunt elke gewenste locatie kiezen, ECHTER, als je eenmaal bent ingelogd vanaf een andere locatie, zal het systeem deze instelling automatisch wijzigen op basis van je IP-adres. Deze functie kan ook niet van onze kant worden gesteld.