Als je zich wilt registreren op VictoriaMilan, moet je je e-mailadres bevestigen, zodat we ervan zeker kunnen zijn dat je je profiel hebt geregistreerd en niet iemand anders. Dit is vereist om ervoor te zorgen dat je account wordt bevestigd door een entiteit die zich buiten onze database bevindt. Dit zorgt ervoor dat je gegevens veilig zijn en helpt ons ook om onze service schoon en efficiënt te houden. Het biedt ook een veilig kanaal tussen jij en ons systeem en zorgt ervoor dat ons klantenservice alleen op jij antwoordt. In deze manier bent jij die ene die toegang tot de berichten hebt. Wanneer je het e-mailadres invoert, moet je een e-mailadres gebruiken dat actief en gemakkelijk toegankelijk is.

Probeer tijdelijke e-mailadressen te vermijden en probeer het bij providers te houden zoals: Gmail, Yahoo, Windowslive enz.